Montažerski radovi

Montažerski radovi

ZIDNI ELEMENTI

Zidni elementi se rade u modularnim dimenzijama 120×260 i 60×260 cm.

Elementi se rade u radionici prema glavnom projektu i isporučuju na gradilište. Elementi mogu biti spoljni i unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta.Konstrukcija elementa je drveni ram d=100 mm,koji se radi od zdrave čamove građe.Vertikale(međustubovi) u panelu se postavljaju na 40 cm.

Svi elementi se rade sa obostranim oblogama od OSB ploče d=10 mm.

Između obloga odnosno u drveni ram se postavlja mineralna vuna koja služi kao toplotna i zvučna izolacija.

Kod spoljnih elemenata se ugrađuje mineralna vuna d= 100mm a kod unutrašnjih d= 80 mm.

Vezivanje obloga od OSB ploče za ram se vrši vijcima 5×50 ili ekserima E31/70 sa nazubljenim ili uvijenim telom. Montaža zidnih elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću temeljača dim=100/140mm, venčanica dim=100/42mm i drvenih lajsni koje se ubacuju u predhodno urađene žljebove.Temeljače se predhodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove.

Posle motaže objekta, vrši se oblaganje fasadnih zidova ‘’izoterm” oblogom d=80 mm, a unutrašnji zidovi se oblažu gips-karton pločama d=9,5 mm. Elementi za sanitarne prostorije se oblažu vodootpornim gips-karton pločama d=12,5 mm. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva i kutija za razvodne instalacije.

Minimalne dimenzije i sastav montažnih zidova:

 Spoljni zid 
1.Završni sloj fasade2mm
2.Lepak3mm
3.Mrežica za fasadu1mm
4.Ekspandirani polistiren (stiropor)80mm
5.Lepak3mm
6.OSB ploča10mm
7.Drveni ram100mm
8.Mineralna vuna100mm
9.PVC folija 95g/m20.20mm
10.OSB ploča10mm
11.Gips-kartonska ploča (vodotporna gips-kartonska ploča)9.50mm
 Ukupna debljina zida218.70mm
 Unutrašnji zid 
1.Gips-karton ploča9.50mm
2.OSB ploča10mm
3.Drveni ram100mm
4.Mineralna vuna80mm
5.OSB ploča10mm
6.Gips-kartonska ploča (vlagootporna gips-kartonska ploča)12.50mm
 Ukupna debljina zida142mm

STOLARIJA

Stolarija se radi od petokomornog PVC profila. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorija u sklopu koji se ugrađuju. Konstrukcija prozora i vrata je izvedena tako da su ugrađeni u zidne elemente prilikom izrade istih u radionici, ili na terenu nakon, montaže elemenata.

Prozori i balkonska vrata su jednostruki,jednodelni i ekranski sa otvaranjem oko vertikalne i horizontalne osovine pomoću rubnih zatvarača dim.100/140 cm i 80/220 izuzev prozora 60/60 cm koja se otvaraju pomoću okretno nagibnog okova. Stolarija je zastakljena dvostrukim termoizolacionim staklom punjenim argonom 4+12+4 mm. Sa spoljšnje strane postaviti solbanke od pocinkovanog lima u boji stolarije. Ulazna vrata su dim. 95/225 cm jednokrilna poluzastakljena,bez nasvetla,sa podelom u kombinaciji tablica izrađena takođe od PVC profila, opremljena sigurnosnom bravom.Unutrašnja vrata su duplošperovana dim.90/205,80/205 i 70/205 cm. Mogu biti i u kraft-master izvedbi.

Ulazna vrata su obezbeđena siguronosnom bravom sa uloškom,a ostala vrata običnim bravama.

KROVNI ELEMENTI

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača. Krovni nosači se izrađuju u sistemu rešetke sa dvodelnim pojasevima i jednodelnim ili trodelnim štapovima ispune, kod koga su veze ostvarene ekserima u zoni pojaseva. Krovni nosači se rade u radionici od prosušene zdrave čamove građe I/II klase u svemu prema statičkom priračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom ostojanju (120 cm) i ankerišu pomoću metalnih “U” profila.

Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, i vertikalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje ter papira, podužnih i poprečnih letvi 30/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom.

Kalkanski delovi se opšivaju OSB pločom d= 15mm, koja je pričvršćena na roštilj od drvenih elemenata.Venci krova se opšivaju rendisanom daskom. Strehe ispod krovnih nosača se opšivaju proflisanom daskom ili se rade usistemu »demit« fasade preko OSB ploča.

Sve veze krovne konstrukcije se izvode odgovarajućim ekserima.

PLAFONSKA KONSTRUKCIJA

Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacionog materijala i plafonske obloge. Preko donjih pojaseva krovnih nosača se postavlja roštilj sušene čamove letve dimenzije 48x38mm preko kojih se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonsaka obloga.

Preko roštilja i plafonske obloge se postavlja toplotna izolacija od mineralne vune d= 150mm.

Plafonska obloga se radi od gips-karton pločama d= 12,5 mm

Minimalne dimenzije i sastav plafonske konstrukcije:

 Plafon 
1.Gips-karton ploča12.5mm
2.Drvena podkonstrukcijaprema statičkom proračunu
3.PVC folija 95g/m20.15mm
4.Donji nosač rešetkastog krovnog nosačaPrema statičkom proračunu
5.Mineralna vuna150mm

OSTALI MONTAŽERSKI RADOVI

Svi stubovi stubovi i podvlake se rade od kvalitetne rendisane čamove građe u svemu prema projektu.

 

 

 

Tipove znidnih elemenata možete da pogledate na sledećem linku.