Instalacije

Instalacije

VODOVOD I KANALIZACIJA

Vodovod i kanalizacija se rade prema posebnom projektu.

Razvodna mreža vodovoda je nadzidna i radi se hidrotehničkim cevima za snabdevanje toplom i hladnom vodom a kanalizacija PVC cevima odgovarajućeg preseka.

Svi delovi vodovodne mreže se montiraju na zid i vezuju odgovarajućim PVC šelnama. Instalacije vodovoda i kanalizacije se rade sa izvodima na 1m od objekta bez izgradnji šahti i ugrađivanja vodomera.

Sve sanitarije su bele boje domaće proizvodnje. Od sanitarija se ugrađuju elementi prema građevinskom projektu.

ELEKTROINSTALACIJE

Elektroinstalacija se radi prema posebnom projektu i važećim propisima za montažne objekte.

Sva instalacija se radi PGP kablovima koji se ugrađuju u zidove i razvode iznad plafona u tavanskom prostoru, preko posebnih dasaka, za koje se vezuje obujmicama. Instalacija se radi sa izvodom od krovnog nosača ili kasete na zidu.

Rasveta prostorija se vrši pomoću običnih svetiljki (sijalica)odgovarajućeg kapaciteta u zavisnosti od namene prostorije i ugrađuje se RO sa mernom grupom.Kao dodatna mera zaštite ugrađuje seZUDS (Fidova sklopka).